Kerttervezés

A kerttervezés folyamata a következőképp zajlik: Az első személyes találkozás alkalmával megbeszéljük, mit szeretne pontosan, elkérjük, vagy lemérjük a beépítési terület adatait, hogy elkészíthessük a leendő kert vázlatterveit, mely egy alaprajz vázlatból, esetleg tömegvázlatból áll. Ez adja az alapot az Ön egyéni igényeinek megvalósításához. A vázlatokból a közös munka során kialakítjuk a végleges koncepciót és megteremtjük az Ön által elképzelt környezetet.

Vázlatterv dokumentáció

 • Kézzel készült alaprajz, elsődleges koncepció kidolgozására
 • Alaprajz, színes kivitelben, tereptárgyak, támfalak (1méter magasságig), építmények, közlekedők, jakuzzi/úszómedence és környéke, növényszigetek, növénytartók, dekor- elemek, kerti műtárgyak
 • skiccek a kert kiemelt részeiről és környékéről
 • Képes növénymellékletek
 • Kerti világítás helyének megtervezése, javaslat a lámpatestekről
 • Képes melléklet minden be, vagy egyedileg megtervezett anyagról
 • Kertépítési árajánlat, munkanemek kirészletezésével, konszignációkkal
...
...
...
...

Koncepcióterv készítése

A koncepcióterv a személyes egyeztetés során elhangzottak rajzi lenyomata, mely a kert térszervezését, a kerti funkciók elhelyezését, s a fő növénytömegek elrendezését hivatott bemutatni szemléletes, felülnézeti formában. A koncepcióterv emellett a növényalkalmazás jellegére tesz javaslatot, kiegészítve a tervezett kerti hangulatot megjelenítő előképekkel, s a kertalakítás rövid szöveges leírásával.
A bemutatott tervanyagot az esetleges megrendelői észrevételek alapján véglegesítik, célként szem előtt tartva, hogy a megrendelői igények hiánytalanul kerülhessenek megvalósításra. A felülnézeti helyszínrajzot igény esetén 3D látványtervek készítésével teszik szemléletesebbé.

...
...
...
...

Engedélyezési tervek készítése

Az épülethez kapcsolódó kerti terek engedélyezési szintű terveinek készítése új épület létesítése esetén válik szükségessé a tervezett kertállapot hatályos jogszabályok szerinti megfelelősségének igazolására, például a beépítés és zöldfelület előírt arányának alátámasztására, a terep alakításának, ill. a meglévő (adott esetben irtandó) és tervezett növényállomány bemutatására. Az építési engedély kiadásához szükséges tájépítészeti munkarész elkészítése, valamint az építéssel összefüggő fakivágási engedélyeztetés bonyolítása egyaránt a tevékenységi körük részét képezi, csakúgy, mint az építési tevékenységet záró, s adott esetben a használatbavételi engedély kiadásának feltételét képező megvalósulási terv elkészítése.

Engedélyezési Tervanyag részei

 • Helyszínrajz - Megrendelő által biztosított földhivatali térképmásolat felhasználásával, saját helyszíni mérések alapján készül.
 • Fakivágási, favédelmi terv - Elkészítése nem minden esetben szükséges. A tervezési területen elhelyezkedő, – favizsgálat után – kivágásra javasolt fákat, esetleg nagyobb cserjéket, illetve a megőrzésre javasolt fákat tartalmazó terv.
 • Kertépítészeti terv - A kertépítészeti terv célja, hogy meghatározza a kertépítészeti koncepciót, a növényalkalmazás jellegzetességeit, a fák, a cserjék és a gyep arányát, elhelyezkedését, a terep kialakítását, magassági értékeit, illetve a burkolt felületek arányát, elhelyezkedését.
 • Tereprendezési terv - Az eredeti terepszint nagyobb mérvű módosítása esetén készül.
 • Növénytelepítési koncepció - A telepítendő növényzet jellegét adja meg az egyes növénycsoportok megnevezésével, a telepítésre javasolt fák és cserjék fajainak, fajtáinak megjelölésével. A növényjegyzék egészíti ki.
 • Metszetek - Általában egy kereszt és egy hosszirányú jellemző metszet készül.
 • Látványtervek - Számítógépes technikával készülnek a kert összkompozíciójáról (madártávlati terv), valamint jellemző részeiről. Nem kötelező része az engedélyezési tervnek.
 • Műszaki leírás - A tervlapokon nem szereplő információkat, előírásokat, megjegyzéseket a tervező a műszaki leírásban közli.

...

Kiviteli tervdokumentáció készítése

A koncepcióterv elfogadását követően készül a kiviteli tervdokumentáció, mely részleteiben, specifikus helyszínrajzok útján dolgozza fel a koncepciótervben foglalt elképzeléseket, egyúttal segíti a Megrendelő és Kivitelező közötti megállapodást. Ezáltal e tervfázis a koncepciótervi elképzelések alapján történő kertkivitelezés elsődleges hivatkozási pontja és biztosítéka.

A kiviteli tervdokumentáció tartalma:

 • Meglévő állapot helyszínrajza és bontási terv (szükségesség esetén)
 • Kertépítészeti (átnézeti) helyszínrajz
 • Tereprendezési és vízelvezetési terv
 • Kitűzési terv(ek)
 • Növénykiültetési terv és növényjegyzék
 • Árazatlan költségkiírás
 • Műszaki leírás
Igény esetén
 • Öntözési terv
 • Világítási terv
 • Szerkezeti részletrajzok
 • Tervezői költségbecslés

A kivitelezés során – igény esetén - a kert megvalósításának szakmai felügyeletét tervezői művezetés keretében biztosítjuk.

...
...
...
...

Hívjon minket!

+36 (20) 590 5345

Küldjön üzenetet!

info@landscapedesign.hu

Kérjen árajánlatot!

Árajánlat kérés